Back

Digitale flexibiliteit in een fysieke wereld

De groei van internet en e-commerce in de afgelopen jaren heeft online handelaren en klanten geïntroduceerd in een hele nieuwe wereld van mogelijkheden op het gebied van betalingen. De digitale wereld is gebouwd op de principes van connectiviteit en efficiëntie, wat resulteert in een kassa- en betalingssysteem dat niet alleen zeer efficiënt en flexibel is, maar ook extra voordelen biedt in de vorm van data-integratie en inzicht voor alle belanghebbenden.

Deze efficiëntie en flexibiliteit in digitale betalingen heeft echter alleen maar benadrukt hoe omslachtig en ouderwets de processen zijn die gepaard gaan met betalingen in-persoon, die nog steeds het grootste deel van de transacties uitmaken.

Het huidige proces voor betalingen in-persoon is gebaseerd op rigide kaartbetalingen die ook sterk versnipperd zijn als gevolg van lokale aanpassingen en regelgeving. Betalingsapparaten zelf worden beperkt door de specifieke eigenaardigheden van lokale kaartverwerkers. Dat betekent dat handelaren aan die provider gebonden zijn en niet de betalingsflexibiliteit kunnen bieden die online klanten genieten. Het hele analoge ontwerp en de erfenis van in-persoon handel dateren uit de vorige eeuw en zijn dringend toe aan vernieuwing.

De opkomst van de digitale generaties die zijn opgegroeid met internet-technologieën betekent dat dit niet langer houdbaar is. Klanten verwachten een digitale flexibiliteit in de vorm van klantgerichtheid, waarbij het eens statische verkooppunt verandert in een mobiel interactiepunt, waarmee ze kunnen betalen op de manier van hun voorkeur, in plaats van de keuze die op de betaalterminal wordt aangeboden.

Een goed voorbeeld hiervan is te vinden in de mobiliteitssector. Wat begon met betalen aan de pomp met creditcard, breidt zich momenteel uit naar digitale betalingsopties zoals PayPal of BNPL. De verschuiving naar elektrische voertuigen zal deze verandering nog meer stimuleren, waarbij mobiliteitshandelaren hun hele klantbeleving moeten herontwerpen, aangezien de auto het interactiepunt wordt.

Handelaren moeten reageren op de verandering in het gedrag van klanten. De opkomst van digitale betalingen en de leefstijleconomie, die door de pandemie is versneld, betekent dat de grenzen tussen betalingen in persoon en online vervaagd zijn. Ze moeten hun betalingen in persoon integreren met hun e-commerce aanbod om te profiteren van één informatiebron, ongeacht hoe of waar de betalingen zijn gedaan.

Om dit te kunnen doen, moeten ze in staat zijn om transactiegegevens over kanalen en gebieden te consolideren, partners te introduceren en te wijzigen, en nieuwe initiatieven en functies op een holistische manier uit te rollen. En hier wordt de analoge aard en de silo-gebaseerde structuur van betalingen in-persoon hun achilleshiel, omdat dit zeer kostbaar is en de innovatiesnelheid dramatisch vermindert. Toch zijn ze niet de enigen die worstelen, want aanbieders van betalingssystemen – zowel nieuwkomers als meer traditionele spelers, evenals aanbieders van internetdiensten en zelfs transactieverwerkers kampen met dezelfde beperkingen.

Tot nu toe hadden ze geen andere keuze dan de huidige situatie te accepteren, grotendeels vanwege de fysieke aanwezigheid van de terminal. Het veranderen van providers zou betekenen dat de terminal zelf vervangen moet worden door een andere, wat onvermijdelijke vertraging en potentieel verlies van zaken voor handelaren met zich meebrengt, evenals ongemak voor klanten.

Hier komt orkestratie in beeld. Voorheen alleen toegeschreven aan e-commerce, is er nu een alternatief platform beschikbaar dat digitale flexibiliteit biedt voor in-persoonshandel. Door digitale ontwerpprincipes en de nieuwste cloud-gebaseerde technologieën te combineren met open standaarden (zoals Android of nexo) en een op partnerschap gebaseerde aanpak, scheidt het platform logisch de betaalterminal van back-end verwerking en veilige kaartbetalingen van waardevolle servicegegevens.

Kortom, het platform neemt de complexiteit weg die gepaard gaat met de fysieke aard van de betaalterminal en lost de verharde verbinding tussen de terminal en de processor op. Dit geeft de belanghebbenden van het platform de vrijheid om bedrijfs- en verwerkingspartners te kiezen en uit te wisselen zonder handelsactiviteiten te onderbreken, en om betalingen en gegevens dynamisch over gebieden, kanalen, partners en eindpunten te sturen.

Het vermogen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen domein stelt hen in staat om hun in-persoon betalingen digitaal te verbeteren, hun in-persoon te verbinden met hun e-commercekanaal en gebruik te maken van de geharmoniseerde gegevensuitwisseling om uiteindelijk betere oplossingen te creëren voor hun respectieve klanten.

Omdat het platform een uitdaging in de sector aanpakt, profiteren niet alleen handelaren ervan, maar ook alle providers van de betalingswaardeketen, van traditionele betalingsverwerkers tot PSP’s, Payfacs en internetdienstaanbieders. Allen profiteren van meer gestroomlijnde activiteiten, verbeterde verwerkingsstabiliteit, aanzienlijke kostenbesparingen, snellere time-to-market, betere zakelijke inzichten en toegang tot innovatie.

Het bieden van deze flexibiliteit bij de betalingen in-persoon, betekent dat providers snel hun klantenbestand kunnen vergroten, inclusief het uitbreiden naar andere landen. Ook voor handelaren wordt internationale expansie veel gemakkelijker zonder afhankelijk te zijn van een lokale betalingsaanbieder of betalingsverwerker die in een silo opereert. Cruciaal is dat het hen in staat stelt hun betaalervaringen aan te passen aan een voortdurend veranderende klantmentaliteit op een zeer flexibele en snelle manier.

De grenzen tussen betalingen in-persoon en online betalingen vervagen. Het is tijd dat betalingsdienstverleners bijbenen en zich positioneren om in de fysieke wereld de flexibiliteit te bieden die te zien is in digitale betalingen, waardoor meer zinvolle oplossingen voor handelaren worden geboden en hun eigen bedrijf groeit in het proces.

Klik hier voor meer informatie over hoe ons platform uw bedrijf kan helpen.

Get our Aevi newsletter straight to your inbox!

Stay tuned for market insights, announcements and much more.

By completing this form, I accept Aevi's privacy policy.